top of page

Görsel bir kültürde yaşıyoruz ve görsel kimliğiniz önemlidir.
 

About

HAKKINDA

Doç. Dr. Zeynep Arda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi, Kıdemli Araştırmacı ve Grafik/Etkileşim Tasarımcısıdır. Bu bölümde sekiz yıl boyunca Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir (2014-2022).

İletişim Bilimleri alanındaki doktorasını İspanya'da Universidad Jaume I'de,

sosyal medyanın kimliğimizi ve birbirimizle olan iletişimimizi nasıl etkilediğini

incelediği "Image Becomes Identity 2.0" başlıklı doktora tezini sunarak tamamlamıştır. Doktora araştırmaları sırasında üç ay Institut Catholique de Toulouse’da (Fransa) görev yapmış, “Avrupa mansiyonu” kriterini sağlayarak

Doctor Europaeus Cum Laude derecesine layık görülmüştür.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde ve Domus Academy'de,

Etkileşim Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisansını burslu olarak tamamlamıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Bölümü mezunudur.

YAYINLAR

2017-2022 yılları arasında, Avrupa Birliği Horizon 2020 tarafından fonlandırılan Trans-making projesi kapsamında, “The Artistic Migrant Persona” adlı araştırmasını Türkiye’de ve yurtdışında sürdürmüş, bu kapsamda İtalya, İspanya, Slovenya, Küba, Fransa ve Almanya’da çeşitli kurumlarla çalışmıştır. Araştırma alanları arasında sanal dünyalar, siberuzay ve metaevren, görsel temsil, yeni medya, kent/markalaşma, göç ve kültürel çeşitlilik yer almaktadır.

doktora tezi.jpf
Speaking

SEMİNERLER

Zeynep Arda, bilimsel bildiri sunumlarının yanı sıra, pek çok yerde konuk konuşmacı olarak tasarım ve iletişim üzerine İngilizce, Türkçe ve İspanyolca sunumlar yapmıştır.

bottom of page